3.000,00 US$ - 5.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
1.999,00 US$ - 5.699,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
1.800,00 US$ - 4.980,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
5.000,00 US$ - 7.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
10,00 US$ - 25,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)