5.000,00 US$ - 7.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
8.000,00 US$ - 10.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
3.000,00 US$ - 4.800,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
3.000,00 US$ - 6.500,00 US$/Đơn vị
2 Đơn vị(Min. Order)
5.000,00 US$ - 7.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
3.099,00 US$ - 4.299,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)